Gå til leksikonoversigt

Scharffenberg, Paul Ulrich, 1810-1882, dansk officer

Personer

P.U. Scharffenberg blev født i Viborg og blev fra ganske ung uddannet til officer. Han blev premierløjtnant i 1835 og i 1847 kaptajn ved 2. Jægerkorps. Under Treårskrigen 1848-1851 deltog han med hæder i næsten alle større kamphandlinger og blev efter krigen forfremmet til oberstløjtnant. Da den danske regering i 1860 slog ind på en skarpere kurs i hertugdømmerne blev han kommandant i Altona ved Hamborg, hvor han bl.a. fik løjtnant Wilhelm Dinesen under sin kommando. Her blev han i 1863 chef for 8. brigade, men da krigserklæringen nærmede sig, måtte han trække sine styrker ud af garnisonen i Altona og sætte kursen nordpå til Slesvig.

Her blev hans 8. brigade de første dage i februar 1864 involveret i forpostfægtningerne ved Selk og få dage senere måtte 8. brigade sammen med hele den danske hær trække sig tilbage fra Danevirke. Scharffenberg og 8. brigade blev kommanderet til Fredericia, inden hans soldater den 9. april 1864 via Fyn  til Sønderborg for at deltage i forsvaret af Dybbøl. 

Det var oberst Schauffenberg som gav ordren til at iværksætte et modangreb mod det preussiske stormløb den 18. april. Han beordrede bataillonschef kaptajn Ahlefeldt-Laurvig til at standse tilbagetoget (imod general du Plats tidligere ordre), hvilket Ahlefeldt-Laurvig med den største fornøjelse adlød. Herefter vendte Scharffenberg sig mod premierløjtnant Redsted med ordene "Redsted, vil De holde chausseen ryddelig mellem Aabenraavejen og Dybbøl Mølle?". Det var denne ordre, som førte til 8. brigades berømte modangreb frem mod Dybbøl Mølle, som for en stund standsede den fjendtlige fremstormen.

Scharffenberg berømmedes efter krigen i 1864 for sin snarrådighed og kampvilje. Han blev rost for ikke at tilhøre gruppen af akademiske lærde officerer,  men i stedet gruppen af mænd med stærk karakter, de ægte soldater. Scharffenbergs navn slog igennem i denne sammenhæng og han fik i årene efter nederlaget betydelig indflydelse på hæren ordning.