Gå til leksikonoversigt

Schauenburgerne

Personer

Nordtysk adelsslægt fra Schaumburg vest for Hannover. Schauenburgerne fik i 1110 overdraget Holsten og Stormarn af hertugen af Sachsen. Gennem kolonisation og bygrundlæggelser udbyggede Schauenburgerne systematisk deres herredømme og fik i samarbejde med den holstenske adel stor indflydelse på magtforholdene i Danmark. Slægten blev med tiden delt i flere linjer, hvoraf særligt Rendsborg-linjen spillede en rolle i Slesvig. Schauenburgerne understøttede Abelslægten i dens kamp for at vinde uafhængighed af den danske kongemagt.

I 1300-tallet stræbte de selv efter herredømmet over Sønderjylland og ønskede at knytte det nært sammen med Holsten, da både de og den holstenske adel havde ejendomme i begge områder. I 1375 fik Schauenburgerne magten over hele Sønderjylland, og i 1386 blev de formelt udnævnt til "hertuger af Slesvig", som Sønderjylland nu blev kaldt. Gennem den fælles administration blev Slesvig og Holsten tæt forbundet. Trods modstand fra den danske kongemagt lykkedes det for Schauenburgerne at fastholde magten over Slesvig til 1459, hvor den sidste schauenburgske hertug, Adolf, døde uden efterkommere.

Af Inge Adriansen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur:

Esben Albrechtsen: Abelslægten og de schauenburgske hertuger, i: Carsten Porskrog Rasmussen m.fl. (red.): De slesvigske hertuger. 2008.

Detlev Kraack: Die frühen Schauenburger als Grafen von Holstein und Stormarn (12.-14. Jahrhundert), i: Carsten Porskrog Rasmussen m.fl. (red.): Die Fürsten des Landes. Neumünster 2008.