Gå til leksikonoversigt

Schengenaftalen

Begreber

Aftale indgået i 1985 i den luxembourgske by Schengen mellem Tyskland, Belgien, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene, og senere tiltrådt af Italien (1990), Spanien og Portugal (1991), Grækenland (1992), Østrig (1996) og Danmark, Finland og Sverige i 1996. Også Island og Norge er parter i aftalen.  

Aftalens hovedformål er gradvis at ophæve personkontrollen ved EU's fælles grænser, fælles ydre grænser og fælles regler for, hvem der må lukkes ind i EU. Schengenaftalen udfordres af de kraftige flygtninge- og migrantstrømme i Europa fra efteråret 2016.  

Ved den dansk-tyske grænse trådte aftalen i kraft i 2001 og førte til nedlæggelse af grænsekontrollen. Grænsekontrollen blev på grund af de mange flygtninge og migranter genindført den 4. januar 2016.