Gå til leksikonoversigt

Schleswig-Holstein up ewich ungedeelt

Begreber

Udtrykket stammer fra Ribe-brevet, der blev udstedt som en del af Christian 1.'s håndfæstning i 1460. Ribebrevet fik stor politisk betydning i 1800-tallets nationale konflikt mellem Danmark og Slesvig-Holsten om en opdeling af Slesvig og Holsten i henhold til nationalitetsprincippet, hvilket ifølge slesvig-holstenerne ville være et brud på Ribe-brevets garanti om at holde landene Slesvig og Holsten ”ewich tosamende ungedelt”, evigt udelte sammen.