Gå til leksikonoversigt

Schmidt-Gorsblock, Hans, 1889 - 1982, hjemmetysk politiker

Personer

Gårdejer, lærer og hjemstavnsdigter. Som politiker stod han efter 2. verdenskrig for en selvretfærdig tysk holdning til retsopgøret og en stejl kurs i forhold til det danske samfund. Hans udtalelser såede tvivl om værdien af den underskrift, han havde sat under Bund deutscher Nordschleswigers loyalitetserklæring, og på dansk side så man ham som en belastning for forholdet mellem mindretal og flertal.

Han skrev i november 1945 sammen med det tyske mindretals gamle leder Johannes Schmidt-Vodder en henvendelse til den danske rigsdag, der ikke just var egnet til at bygge bro efter mindretallets stærke engagement med nazismen under 2. verdenskrig:

"Det er i Sandhed et sørgeligt Billede, der maa tegnes af Tilstandene i Nordslesvig, og det af en landsdel, der hverken befinder sig i Krig eller Oprør, men hvor Fredens Gerning for længe siden burde være begyndt. Fangelejrene er her ikke Straffeanstalter, hvor Fangerne lider under Trykket af en velfortjent Straf, men hvor der skabes en ny og omfattende Klasse af Forbrydere, nemlig af de fængslede, der aldrig vil kunne anse sig selv for skyldige. De fulgte jo kun et Kald, de ikke kunde overhøre, var i god Tro med Hensyn til deres Holdnings Lovlighed og var berettiget til at være det. Ogsaa gennem de sidste tunge Aar har de tysksindede i Nordslesvig staaet ved Tysklands Side. De kunde have forladt Skanserne, men bærer nu Nederlag og Ulykke med det Folk, de ikke kunde svigte. Hvem der selv er villig til at tjene sit Folk under alle Skæbnens Tilskikkelser, maa afstaa fra at fradømme os Æren, fordi vi gjorde det samme og ikke kunde anderledes. Men saa maa ogsaa den danske Rigsdag og den danske Regering være villige til at sætte Ret og Menneskelighed i Højsædet ved at give dem Frihed og Oprejsning, der uden at ville træde Danmark for nær var tro mod deres Folk til den sidste bitre Ende."

Kilde: Jørgen Kühl: København-Bonn Erklæringerne 1955-2005. Institut for Grænseregionsforskning, 2005