Gå til leksikonoversigt

Schrøder, Ludvig. 1836-1908, højskoleforstander

Personer

Ludvig Schrøder blev født på Lolland. Han blev teologisk kandidat 1860 og var forstander for Rødding og Askov højskoler 1862-1906. Ludvig Schrøder står som en af de mest centrale personer i dansk højskolehistorie. Han blev i 1862 forstander for Rødding Højskole efter Sofus Høgsbro. Han blev samtidig gift med Charlotte Wagner. Allerede to år senere måtte de afbryde højskolearbejdet i Rødding på grund af nederlaget i 1864. Højskolen flyttede til Askov, hvor undervisningen begyndte i 1865.

I næsten 40 år udøvede Ludvig Schrøder her en betydningsfuld indsats for såvel Askov Højskole, den sønderjyske sag og for den nordiske højskoletanke. Han forstod at samle mange af samtidens centrale personligheder omkring skolen. Han var en ivrig forfatter og skribent og var medstifter af flere foreninger, bl.a. Dansk Skoleforening 1886, men tog også mange lokale initiativer i Askov, bl.a. til etableringen af sløjdskolen og væveskolen, samt til dannelse af frimenigheden i Rødding i 1874 (læs også artiklen Danske frimenigheder) og valgmenigheden i Askov (1899).

Mindesten i Skibelund Krat. Stenen bærer indskriften:

LUDVIG SCHRØDER 1836 - 1908
CHARLOTTE SCHRØDER 1842 - 1904
DAG OG DAAD ER KÆMPERIM

Litteratur:

Roar Skovmand i: Dansk Biografisk Leksikon bind 13.