Gå til leksikonoversigt

Skibsbygning i Sønderjylland

Begreber

Skibsbygning til forskellige formål har en lang tradition i Sønderjylland. Omkring 1510 byggedes der i Sønderborg en af den danske flådes første skibe, Engelen, og siden oprettedes der i de fleste sønderjyske havnebyer et eller flere skibsværfter, hvor man byggede skibe til lokale og fremmede redere. Fra midten af 1700-tallet kom der i takt med søfartens voksende betydning for alvor gang i skibsbyggeriet i Flensborg, Sønderborg, Ekernførde, langs Flensborg Fjord og i Aabenraa, hvor der i 1860’erne fandtes seks velfungerende træskibsværfter. Her lykkedes overgangen til den industrialiserede stålskibsbygning ikke, hvorimod der i Flensborg 1872 oprettedes det endnu eksisterende Flensburger Schiffbau-gesellschaft.

Skibsbygning har altid været meget afhængig af konjunkturerne, og igennem 1900-tallet blev værftsindustrien med dens mange beskæftigede stillet over for mange udfordringer. Kun gennem specialisering og fleksibilitet kunne værfterne på trods af udenlandsk konkurrence overleve, og der blev endda grundlagt nye. Værftskrisen ramte dog Sønderjylland hårdt, og på trods af statslige ordrer på begge sider af grænsen måtte mange værfter til sidst lukke ned (Husum Værft i 1999, Aabenraa Værft i 2007), eller de blev opkøbt af udenlandske investorer. Andre, som f.eks. Nordborg Baadebyggeri på Als, har overlevet siden 1930’erne, og i de følgende årtier grundlagdes nye værfter med et bredt udvalg af serviceydelser, bl.a. i Egernsund og Årøsund. Endelig etableredes i 1979 X-Yachts i Haderslev, der i 2011 er et af de største yachtværfter i Danmark.

Af Stefanie Robl Matzen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur:

Knud Klem: Skibsbyggeri i Hertugdømmerne i 1700-tallet, bd. 2. 1986.

Erik Møller Nielsen: Fra klamp til konstruktion – fra håndværk til ingeniørkunst i Aabenraa’s sejlskibsbyggeri ca. 1800-1880. 2000.

Hans Diederichsen Rühmann: Stenbjerghav ved Flensborg Fjord – engang storleverandør af sejlskibe, i: Maritim Kontakt, nr. 16. 1993.

Morten Karnøe Søndergaard (red.): Danske jern- og stålskibsværfter ca. 1850-2005. 2007. Peter Danker-Carstensen i: Schleswig-Holstein Lexikon.