Gå til leksikonoversigt

Skodborghus

Steder

Middelalderborg ved vadestedet hvor Hærvejen krydser Kongeåen nord for Skodborg. Kongelig grænsefæstning nævnt første gang 1368. Borgen indgik i en række af kongemagtens forsvarsanlæg langs Hærvejen - bl.a. Nyhus, Tørning og Gammel Gottorp.

Skodsborghus var således hovedsæde for det kongerigske Skodborghus Len, der ophævedes 1580, da Frederik 2. mageskiftede Skodborghus med Vranderupgård i Seest. På det tidspunkt bestod Skodborghus af en trefløjet hovedbygning beliggende på en banke i Kongeåen og en ladegård vest herfor. Her var toldsted i forbindelse med trafikken over Kongeåen, og kongen benyttede jævnligt slottet som jagtslot i 1500-tallet. Slottet blev nedbrudt 1814 og voldstedet ødelagt 1862 ved en ændring af vejen over åen.

Af Lennart S. Madsen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.