Gå til leksikonoversigt

Slesvig by - tidstavle

 

804

Slesvig omtales første gang som Sliastorp eller Sliaswig.

826

Ansgar kommer til Hedeby, og i 848 bygges den første kirke.

948

Slesvig bliver stiftsby og bispesæde.

1020

I Slesvig indvies den første domkirke.

1066

Hedeby indtages og ødelægges totalt.

1115

Knud Lavard udnævnes til grænsejarl med titlen hertug af Sønderjylland og tager bopæl på Jørgensborg og Mågeøen.

1134

Kong Niels dræbes i Torvegade af Slesvigborgere som hævn for mordet på Knud Lavard samme år.

1167

Bispeborgen ved Falkenberg flyttes til Gottorp.

1180-1190

Slesvig Domkirke bygges. Kirken udvides 1230-54 og 1450-1500. Tårnet opføres først i 1894.

1196

Slesvig har 7 kirker og 3 klostre.

1200

Slesvig får som den første danske by stadsret.

1218

Valdemar Sejr lader sin søn Valdemar den Unge krone i en forsamling af alle rigets stormænd.

1222

Den store danske synode (kirkeforsamling) afholdes, som bl.a. forbyder danske præster at gifte sig (cølibat).

1234

Franziskanerklostret (Gråbrødrene) opføres på tomten af den gamle kongegård.

1286

Benediktinerklostret, formentlig byens ældste kloster, nu Skt. Johannesklostret, genopbygges efter brand.

1250

10. august. Hertug Abel lader sin bror, kong Erik Plovpenning myrde på Slien.

1268

Gottorpborgen overtages af den slesvigske hertug.

1422

Erik af Pommern belejrer den af holstenerne besatte by.

1481

Holm-fiskerne får af kongen eneret til sildefiskeriet på Slien.

1544-1713

Gottorp-tiden.

1702

Det nuværende Gottorp slot bygges af den Gottorpske hertug Friederich 3.

1711

Bydelen Frederiksberg indlemmes i Slesvig.

1721

4. september. Den danske konge Frederik 4. hyldes på Gottorp Slot. Hele Slesvig inddrages under kronens styre.

1755-1814

I Slesvig fremstilles den berømte rokoko-fajance.

1818

8. april. Prins Christian, den senere danske kong Christian 9. fødes på Gottorp slot.

1836

Den slesvigske stænderforsamling oprettes og får indtil 1850 til huse i Slesvigs rådhus.

1842

11. november. Peter Hiort Lorenzen taler dansk i Slesvigs stændersal og vedbliver at tale dansk.

1848

23. april. Påskeslaget, som vindes af de forenede slesvig-holstenske og prøjsiske tropper.

1864

5.-6. februar. Danevirke rømmes.

1867

Efter hertugdømmets afståelse til Preussen, og indtil 1945 er byen sæde for den slesvig-holstenske provins-regering.

1920

18. marts. Kamp ved Gottorp Slot mellem militær og borgere under Kapp-kuppet.

1923

Slesvighus købes og indrettes som dansk forsamlingshus.

1924

De dansksindede Peter Lassen, Strukstrup og F. Ilper, Slesvig, vælges til kredsdagen for Slesvig amt.

1928

Den første danske børnehave åbnes.

1930

En dansk skole åbnes i Langegade 33.

1931

Ansgar-skolen indvies.

1945

Slesvigs indbyggertal øges af flygtningetilstrømningen fra 26.000 til 40.000.

1945-1948

Slesvig har dansk borgmester, senere forbundsdagsmedlem Hermann Clausen 

1946

Gottorp-skolen oprettes som dansk kommuneskole, fra 1949 privatskole. Nybygning fra 1952. Hiort Lorenzen-skolen oprettes som dansk kommuneskole, fra 1949 privat skole. Nybygning fra 1952. I 1964 slået sammen med Ansgarskolen. Ansgarskolen omdannes til dansk kirke.

2008

A.P. Møller Skolen indvies.