Gå til leksikonoversigt

Slesvigske Forening, Den (oprettet i 1843)

Begreber

Forening oprettet i Haderslev i 1843. Foreningen var ledet af gårdejere, bl.a. Laurids Skau, og hovedparten af de knap 500 nordslesvigske medlemmer var bønder. Den virkede såvel for bondestandens sociale krav som for nationale danske standpunkter og støttede oprettelsen af Rødding Højskole. Efter en konflikt med Christian 8. om brugen af dansk sprog i stænderne tabte den indflydelse (læs mere i artiklen Peter Hiort-Lorentzen).