Gå til leksikonoversigt

Snæbel

Begreber

Snæblen (Coregunus oxyrhynchus) er en laksefisk, som kun lever i Vadehavet og i åerne som har udløb her. Fisken er truet af udryddelse og er derfor totalfredet. Der menes kun at være omkring 7.000 voksne eksemplarer tilbage.

Om vinteren søger snæblen op i vandløbene for at gyde. Når æggene klækker i februar-marts lever de små snæbler i stille områder i vandløbene. I april-maj måned er de 3-4 cm lange og begynder at omstille sig til livet i saltvand, hvorefter de søger ud i Vadehavet. Snæblen lever af plankton, fisk og forskellige bunddyr og kan blive op til 60 cm lang.

Genetiske undersøgelser har vist, at der kun er små forskelle på snæblen og den mere udbredte helt, der primært lever i Skjern Å og Ringkøbing Fjord. De to arter har formentlig udskilt sig fra hinanden for mindre end 10.000 år siden.

Tidligere var snæblen almindelig i den danske, tyske og hollandske del af Vadehavet. Men på gund af opstemning af vandløb, forurening og udretning af åerne er den nu næsten udryddet. Der menes kun at være få tusinde fuldvoksne eksemplarer tilbage.

Snæblen indgår i det største naturgenopretningsprojekt i Danmark, som skal forbedre dens livsbetingelser i de fire store åer, den gyder i, nemlig Vidå, herunder Brede Å, Varde Å, Sneum Å og Ribe Å. Projektet koster ca. 100 mio. kr. og støttes af EU.

Flere oplysninger om snæbel-projektet.