Gå til leksikonoversigt

Sølsted Mose

Steder

Nedbrudt hedemose, ca. 210 ha, beliggende 4 km sydøst for Bredebro. De centrale partier er en stadigt levende højmose. En af de få tilbageværende hedemoser med potentiale for reetablering af højmosen ved yderligere vandspejlshævning. Pga. tidligere dræning, opdyrkningsforsøg og tiltagende tilgroning var mosen i fare for at forsvinde. Men ved erhvervelse af ca. 80 ha ved DOF (Dansk Ornitologisk Forening) Fugleværnsfonden og gennem forskellige tiltag fra det tidligere Sønderjyllands Amt og Tønder Kommune har det været muligt at sikre dele af mosen. Der er stadig spor efter tidligere tiders tørveskær i mosen. Vigtig fuglelokalitet.

Af Martin Abrahamson i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: Hans Ole Matthiesen: Sønderjylland. Naturguide. 1995.