Gå til leksikonoversigt

Sønderjyllands Investeringsfond

Begreber

Sønderjyllands Investeringsfond blev oprettet i 1959 på initiativ af Sønderjyllands Erhvervsråd. Fondens formål var at yde støtte til nye eller bestående virksomheder i Sønderjylland, som kunne styrke den industrielle og befolkningsmæssige udvikling, navnligt i de tyndt befolkede egne. Den danske stat og sønderjyske banker indskød i fællesskab 5 millioner kroner i Investeringsfonden og fordoblede indskuddet i 1962. Foreningen Landeværnet overtog i 2009 ansvaret for driften af Sønderjyllands Investeringsfond.

Af Morten Andersen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur:

www.sønderjyllandsinvesteringsfond.dk