Gå til leksikonoversigt

Sønderjysk Samfund

Begreber

Foreningen blev oprettet i 1884 på initiativ af forstanderinde Anna Thalbitzer. Hun nærede fra første færd en brændende interesse for Sønderjylland og besøgte ofte landsdelen.

I 1880'erne voksede en række foreninger frem i kongeriget med det formål at støtte den danske folkegruppe i Nordslesvig. Foreningsdannelserne blev i høj grad stimuleret af den preussiske ophævelse af Pragfredens § 5 i 1879. Sønderjysk Samfund blev et af samlingspunkterne for mange af disse foreninger, "To Løver" et andet.

Det var denne forening et stort antal sønderjyder besøgte i 1890, og hvortil Johan Ottosen havde skrevet "Det haver så nyligen regnet".