Gå til leksikonoversigt

Sønderjyske Landsdele, De

Steder

Navnet blev skabt ved Genforeningen i 1920 som en officiel betegnelse for den del af Sønderjylland, der dette år blev indlemmet i Danmark. Med navnet understreges det, at kun en del af Sønderjylland blev dansk. I forbindelse med kommunalreformen i 1970 anbefalede professor Troels Fink Indenrigsministeriet, at man anvendte De Sønderjyske Landsdele som betegnelse for det nye amt, da det foreslåede navn, Sønderjyllands Amt, også omfatter Sydslesvig. Indenrigsministeriet ønskede imidlertid ikke at anvende det knapt så mundrette navn. Begrebet De Sønderjyske Landsdele er siden 1970 gledet ud af sproget.

Af Kim Furdal i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: Kim Furdal: Fra preussiske landkommuner til danske sognekommuner. 1999.