Gå til leksikonoversigt

Sønderskoven

Steder

Statsskov på godt 400 hektar øst for Sønderborg. Hovedsageligt løvskov med bøg som primær træart suppleret med eg og ask. Bevoksningerne strækker sig helt ud til kysten, hvor der er anlagt sti. Der findes fortsat rester af brudgomskobler fra omkring. 1750. Sammen med spor af gamle landbrugssystemer, de såkaldte højryggede agre fra 1600- og 1700 tallet, vidner det om skovens over 250-årige historie. I 1852 overtog staten Sønderskoven fra hertugen af Augustenborg. Den rummer mange fortidsminder især gravhøje fra bronzealderen.

Gendarmstien passerer gennem den sydlige ende af skoven. Egetofte naturskole findes i den gamle skovridergård. I gården står et af Danmarks største egetræer: Skovrideregen. Stammens omkreds er målt til 7,6 m og en diameter på 2,42 m. Træet menes at være omkring 450 år. Sønderskoven har et rigt dyreliv, og genopretning af moser og vandhuller giver endnu bedre levevilkår for dyr og planter. På engene ved Egetofte er en stor bestand af den klatrende løvfrø. Staals Mose i den sydlige del af skoven var tidligere bevokset med sitkagran, men blev i 2007 genskabt som sø og mose. Ved Kathrinelund nord for Sdr. Landevej er der anlagt skovlegeplads, mange kender Kryb-i-ly, som er et lille regnlæ, og senest er frokosthytten Agernhuset ved Egetoftevej etableret.

Af Inge Gillesborg i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: Skov- og Naturstyrelsen: Vandreture nr. 23. 1996. Peter Friis Møller og Henrik Staun: Danmarks Skove. 1998.