Gå til leksikonoversigt

Spoorendonk, Anke, født 1948, landdagsmedlem for SSW

Personer

Anke Spoorendonk er født i Slesvig. Hendes forældre var tyske, men familien søgte efter 2. Verdenskrig ind i det danske mindretal. Faderen, Heinrich Hinrichsen, lærte sig dansk og fik arbejde som pedel på Gottorp-Skolen i Slesvig. Faderen repræsenterede gennem mange år endvidere SSW i byrådet i Slesvig. Anke Spoorendonk kom i dansk børnehave og skole, tog studentereksamen fra Duborg-Skolen i Flensborg i 1966 og læste derefter til cand.mag. i historie og tysk på Københavns Universitet. Efter studierne blev Anke Spoorendonk i 1977 ansat som gymnasielærer ved Duborgskolen med hovedfag i historie.

Op gennem 1980'erne engagerede Anke Spoorendonk sig bl.a. i etableringen af Kobbermølle Industrimuseum, vennekredsen for den tidligere koncentrationslejr i Ladelund og som talskvinde for arbejdsgruppen "Harreslev Banegård", hvorfra ca. 1.600 fanger fra Frøslevlejren i 1944 og 1945 med godstog blev transporteret til tyske koncentrationslejre.

Anke Spoorendonk blev i 1990 valgt  til amtsrådet i Slesvig-Flensborg Amt, hvor hun især engagerede sig i kulturområdet. I 1995 blev hun efter kampvalg SSW's spidskandidat til Landdagen i Kiel som hun første gang blev valgt til i 1996 for Sydslesvigsk Vælgerforening (som afløser for Karl Otto Meyer), Hun blev derefter genvalgt i 2000 og i 2005. Efter valget i 2005 blev SSW "tungen på vægtskålen" og støttede en mindretalsregering med SPD og De Grønne under ledelse af ministerpræsident Heide Simonis. Regeringen blev dog ikke til noget, fordi et socialdemoratisk medlem af Landdagen undlod at stemme, hvorefter der blev dannet en koalitionsregering mellem SPD og CDU med Peter Harry Carstensen som ministerpræsident.

Anke Spoorendonk repræsenterede sammen med friseren Lars Harms Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) i Landdagen frem til 2009, hvor de blev genvalgt samtidig med at Silke Hinrichsen og Flemming Meyer blev nyvalgt, således at Sydslesvigsk Vægerforening (SSW) frem til 2012 havde fire repræsentanter i Landdagen. Efter landdagsvalget den 6. maj 2012 indgik SSW i en regeringskoalition med SPD og Die Grüne med Torsten Albig (SPD) som ministerpræsident. Her blev Anke Spoorendonk minister for justits, kultur og Europa og opgav i forlængelse heraf sit mandat i den slesvig-holstenske Landdag.

Anke Spoorendonk meddelte i 2014 at hun ikke ønsker at genopstille ved landdagsvalget den 7. maj 2017. I 2019 blev hun valgt til formand for Foreningen Norden i Sydslesvig.

Anke Spoorendonk blev i foråret 2008 slået til Ridder af Dannebrog.