Gå til leksikonoversigt

Stabelholm, Landskabet

Steder

Til landskabet hørte Ervde, Bjerringhus og Sønder Stabel sogne med sidstnævnte som administrativt centrum. Den del af Tielen Len, som lå nord for Ejderen udviklede sig i middelalderen til landskabet Stabelholm med en højere grad af selvstændighed og eget retsvæsen. I middelalderen blev Stabelholm lagt under Gottorp Len og var frem til 1711 underlagt amtmandens opsyn. I 1711 blev landskabet et uafhængigt landskab, men blev 1777 lagt under Hytten Amt. Landskabet havde egen statut, men ikke samme udprægede selvstyre som Ejdersted og Nordstrand. Det havde egen landfoged, en landskriver og en landskabsforsamling med vidtgående beføjelser. Det bevarede sin særstilling indtil indlemmelsen i Preussen 1867, hvor det blev en del af Slesvig Kreds.

Af Kim Furdal i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: Gerret Liebing Schlaber: Administrative tilhørsforhold ... 2007.