Gå til leksikonoversigt

Statistik: Medlemstal i Sydslesvigsk Forening 1946-2011

 
 

 

Medlemstal for SSF

Betegnelsen frisere står for Friisk Foriining, der samarbejder med SSF. Medlemstallene er pr. 1. januar i hvert af årene.

 

 

Børn under 15 år i forbindelse med husstandskontingent:

SSF medlemmer u. 15 år

Kilde: Jørgen Kühl og SSF