Gå til leksikonoversigt

Statistik: Slaget på Dybbøl

Hærenes størrelse

Den danske hær nåede på intet tidspunkt i nærheden af de 60.000 mand, der var forudsat under forsvarsforhandlingerne og planlægningen omkring 1860, og end ikke de 50.000, man mere beskedent regnede med under mobiliseringen i 1863.

 

Den danske hær:

1. februar 1864: 41.403 mand

15. februar 1864: 42.885 mand

1. marts 1864: 44.577 mand

15. marts 1864: 45.020 mand

1. april 1864: 47.389 mand

15. april 1864: 45.164 mand

1. maj 1864: 41.848 mand

15. maj 1864: 42.765 mand  

1. juni 1864: 39.275 mand

1. august 1864: 39.269 mand

 

Ovenstående tal stammer fra ”Statistiske meddelelser angaaende den danske Krigsmagt” som den danske generalstab udgav i 1867.

På preussisk/østrigsk side opgives hærenes størrelse pr. 1. februar 1864 til:

Østrig: 27.050 mand i forplejningstyrken og 47.821 i kampstyrken, i alt 74.871 mand.
Preussen: 45.136 mand i forplejningsstyrken og 35.381 i kampstyrken, ialt 80.517 mand.

De samlede østrigske og preussiske styrker udgjorde ved krigens begyndelse således i alt 155.387 mand eller næsten 4 gange flere end den danske hær.

Faldne, savnede og tilfangetagne
De samlede danske tab (døde, sårede, savnede og tilfangetagne) ved Slaget på Dybbøl var 4.810 mand (378 faldne, 910 sårede, hvoraf mange hurtigt omkom, 646 savnede og 2.876 tilfangetagne).

På preussisk/østrigsk side var de samlede tab 1.201 (263 faldne, 29 savnede og 689 sårede, hvoraf mange ligeledes hurtigt omkom).

Kilde: Johannes Nielsen: "1864. Da Europa gik af lave". Odense Universitetsforlag, 1987.