Gå til leksikonoversigt

Stresemann, Gustav, 1878 - 1929, tysk politiker

Personer

Født i Berlin i 1878. Blev i 1907 nationalliberalt medlem af rigsdagen og i 1917 gruppeformand. I 1918 grundlagde han partiet DVP (Deutsche Volkspartei) og blev formand for det. I perioden 1923-29 var han tysk udenrigsminister (i 1923 tillige i en kort periode rigskansler, hvorunder han afsluttede forhandlingerne med Frankrig om krigsskadeerstatnigerne og Ruhr-området). Gustav Stresemann fik i 1926 sammen med den franske udenrigsminister Aristide Briand tildelt Nobels fredspris for sin afspændingspolitik (Locarno-traktaten i 1925 og Tysklands indtræden i Folkeforbundet i 1926).

Da han døde i 1929 svækkedes samarbejdspolitiken i Tyskland.

Kilde: De nationale modsætninger 1914-1933, Aabenraa/Flensburg 2001.