Gå til leksikonoversigt

Struensee, Adam, 1708-1791, generalsuperintendent

Personer

Adam Struensee var far til Johan Friedrich Struensee og Carl August Struensee (von Carlbach).

Adam Struensee blev født i Neuruppin nordvest for Berlin og kom på gymnasiet i Brandenburg, hvorefter han studerede teologi ved universitetet i Halle og fra 1728 i Jena, hvor han blev stærkt optaget af pietismen. I 1730 blev Adam Struensee præst for det grevelige hof Sayn-Wittgenstein i Berleburg; to år senere blev han lærer ved universitetet i Halle og fra 1747 professor ved universitetet i Halle.

Den danske regering fulgte på dette tidspunkt opmærksomt udviklingen i pietismen i Halle og rettede gennem den danske førsteminister J.H.E. Bernstorff i 1753 henvendelse til Adam Struensee om at blive førstepræst ved hovedkirken i Altona. Han modtog stillingen og den danske regering forstod, at man med Struensee havde fået den myndige og smidige kirkeleder, der var brug for i Danmarks sydligste provins, hvor forskellige religiøse retninger gjorde sig gældende.

Adam Struensee blev i 1760 udnævnt til generalsuperintendent (biskop) for Slesvig og Holsten, hvorefter han bosatte sig i Rendsborg. Struensee lærte sig dansk til husbehov, så han kunne prædike på dansk i den nordlige del af hertugdømmerne. Den nationale synsvinkel havde han ingen forståelse for; de vanskeligheder han mødte var mere af konfessionel art, især i forhold til den nyoprettede brødremenighed i Christiansfeld. Struensee var på vagt over for sekteriske stridigheder, men han var i øvrigt formidlende og tolerant.

Adam Struensee virkede for at få sine sønner anbragt i dansk tjeneste. Johan Friedrich Struensee blev Christian 7.'s livlæge i 1768 og Carl August Struensee (1735-1804) blev 1769 udnævnt til dansk justitsråd. Adam Struensee var sammen med sin hustru Marie Dorothea Carl dybt bekymret over sønnen Johan Friedrichs forehavende ved hoffet i København og fandt efter sønnens fængsling og henrettelse trøst i, at sønnen i fængslet fandt tilbage til sin barnetro.