Gå til leksikonoversigt

Struensee, Carl August, 1735-1804, finansdeputeret

Personer

Storebror til Johann Friedrich Struensee. Carl August Struensee blev født i Halle, hvor faderen Adam Struensee var universitetslærer. Han påbegyndte det teologiske studium ved universitetet i Halle, men skiftede til filosofi og matematik og tiltrådte i 1757 en stilling som professor i matematik ved det preussiske ridderakademi i Liegnitz (nu Legnica i Polen). Ved siden af undervisningen skrev han lærebøger og blev anerkendt uden for Schlesiens grænser og helt i Danmark, hvor man i 1769 forsøgte at få ham tilknyttet uddannelsen af danske artilleriofficerer. Dette lykkedes dog ikke, da den preussiske konge Friedrich II modsatte sig.

Men to år senere, da lillebroderen J.F. Struensee kaldte Carl August til København, modsatte den preussiske konge sig ikke. Carl August Struensee blev udnævnt til justitsråd og ansat i det nye finanskollegium. Her centraliserede han med stor dygtighed de forskellige forvaltninger og skubbede mindre dygtige underordnede til side. Samtidig holdt han afstand til hoffet, hvilket muligvis også skyldtes, at den yngre bror ikke ønskede ham for tæt på.

Det var på Carl Augusts initiativ at den herrnhutiske brødremenighed, der havde voldt faderens store bekymring som generalsuperintendent i Slesvig-Holsten, blev etableret på Tyrstrupgård (Christiansfeld) og at forbuddene mod deres religionsudøvelse blev fjernet.

Ved hoffets kup mod Struensee natten mellem den 16. og 17. januar 1772 blev også Carl August arresteret og bragt til Kastellet, hvor han sad lænket til maj 1772, da han blev løsladt uden at der ved forhørene var kommet belastende materiale frem mod ham. I fængslet skrev han et langt forsvarsskrift, hvori han imødegår anklagerne for embedsmisbrug. Herefter forlod han Danmark og gjorde karriere i Preussen.

I 1789 fik han æresoprejsning fra den danske stat, som han siden sin løsladelse ihærdigt havde søgt at opnå. Samme år blev han optaget i den danske adelsstand under navnet von Carlsbach efter moderens familienavn.

Kilde: Dansk Biografisk Leksikon, Gyldendal 1983.