Gå til leksikonoversigt

Studenterforeningen Heimdal

Begreber
Studenterforeningen Heimdals stiftere

Foreningen blev grundlagt 14. november 1896 af en gruppe på 18 unge studenter med stud. jur. Harald Nellemann, stud. med Ionas Collin og stud. jur. Peter Erasmus Müller som initiativtagere. Foreningens formål var at vække interesse blandt mandlige akademikere (kvinder fik først adgang i 1906) for den nationale kamp i Sønderjylland og at yde støtte til den dansksindede befolkning i Sønderjylland.  

Der eksisterede siden 1888 to akademiske ungdomsorganisationer, der havde det nationale arbejde i Sønderjylland som formål, nemlig Studenter-Samfundets sønderjydske Samfund (4 S) og Foreningen To Løver, der hvervede sine medlemmer inden for den konservative Studenterforening. I løbet af 1890'erne aftog tilgangen til de to nationale ungdomsforeninger, og det egentlige formål med oprettelsen af Hejmdal var at foranstalte oplysningsarbejde blandt de unge studenter med henblik på at få dem til at interessere sig for den nationale sag og melde sig ind i en af de to organisationer.

Kilde: Studenterforeningen "Heimdal"s Jubilæumsskrift 1896-1946. H.Hagerup, København 1946.