Gå til leksikonoversigt

Tønder Kommune

Steder

Tønder Kommune var i 1970-2006 kommune i Sønderjyllands Amt på 185 km², dannet af Tønder Købstad, Tønder Landsognekommune samt Abild, Hostrup, Møgeltønder og Ubjerg sognekommuner ved kommunalreformen 1. april 1970. Kommunevåbnet var Tønders middelalderlige byvåben, kendt fra 1443, visende et gult skib på blå baggrund og grønne bølger. Rådhus i Tønder. Kommunen havde 12.285 indbyggere i 2006 og indgik 2007 i Tønder Kommune. Til kommunen hørte, udover Tønder, byerne Møgeltønder, Abild, Jejsing, Rørkær og Sæd. I Møgeltønder ligger Schackenborg. Byen ligger på kanten af Tøndermarsken, der optog kommunens sydvestlige hjørne. I denne del af marsken ligger værfterne langs vejen mellem Tønder og Rudbøl, kaldet Ved Åen og de store værfter Pokkenbøl og Poppenbøl. Nord for Møgeltønder ligger Gallehus, findestedet for guldhornene.

I Tøndermarsken syd for Tønder findes Ubjerg, et af landets få landsbyværfter med fire gårde samt et værft med middelalderlig kirke og præstegård fra 1675, og øst herfor den restaurerede værftsgård Bjerremark, der fungerer som kursuscenter under Ecco. Mellem Ubjerg og Tønder er 2008-09 skabt to store vådområder, Nørresøen og Hestholm Kog, i forbindelse med snæbel-projektet. Øst for Tønder Emmerske Efterskole fra 1978. Skolens ældste bygning er Emmerske Bedehus opført 1730 som kirke og skole for Tønder Landsogn. Her virkede H.A. Brorson i perioden 1730-37. Bedehuset fungerer stadig som kirke. Kommunens østlige del omfattede desuden voldstedet Solvig, med en af landets ældste staldbygninger fra 1585 samt ruinerne af hertug Hans den Ældres Grøngård. Nord for Tønder ligger resterne af den tyske Zeppelinbase fra 1. Verdenskrig.

Den nye Tønder Kommune er på 1.278 km2 og havde 39.446 indbyggere i 2011. Den blev etableret 1. januar 2007 ved en sammenlægning af Tønder, Bredebro, Højer, Løgumkloster, Nørre Rangstrup og Skærbæk primærkommuner. I forbindelse med sammenlægningen overtog kommunen Tønder kommunes byvåben. Byrådet har 31 medlemmer.

I forbindelse med kommunalreformen i 2007 var der usikkerhed om det tyske mindretal ville kunne opretholde sin repræsentation i byrådet, når kommunen blev større og antallet af byrådsmedlemmer pr. vælger dermed mindre. For at imødegå denne usikkerhed, udsendte indenrigsministeriet i 2005 en bekendtgørelse om fremme af det tyske mindretals repræsentation m.v., der rummer et særligt regelsæt for de sønderjyske kommuner, således at der tages vidtgående hensyn til det tyske mindretals repræsentation i de fire sønderjyske kommuner.

Af Kim Furdal og Lennart S. Madsen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.