Gå til leksikonoversigt

Topff, Bruno Gustav Eugen, 1886-1920, præsident på Als

Personer

Efter det tyske kejserriges sammenbrud i 1918 udbrød der revolution i Tyskland, og der oprettedes soldaterråd i alle nordslesvigske byer. Rådene vakte megen frygt, fordi man så dem som begyndelsen til såkaldte sovjetter i russisk stil.

I Sønderborg ledede marinesoldaten Bruno Topff et soldaterråd, hvis præsidium tog magten i byen den 6. november 1918. Toppf stammede fra Potsdam og havde før krigen arbejdet som skræddersvend. Da revolutionen udbrød, var han syg og indlagt på lazarettet (han led af tuberkulose), men han rejste sig fra sygesengen og overtog den udøvende magt i Sønderborg. Soldaterrådet havde dog kun magten i fire dage. 

I folkemunde er Bruno Topff blevet kaldt "præsidenten over Als". Betegnelsen præsident skyldes nok mere forvirring og usikkerhed om, hvad præsidium, arbejder- og soldaterråd betød end egentlige planer om at udråbe Als til republik. Hvis Bruno Toppf har proklameret en republik, må det have været den tyske republik.

Se oversættelsen af Soldaterådets bekendtgørelse.

Bruno Toppf døde af tuberkolose den 9. november 1920 på hospitalsafdelingen på Krigsinvalideskolen i Sønderborg og blev begravet i Berlin.

Kilde: Troels Fink: Da Sønderjylland blev delt. 1918-1920. Institut for Grænseregionsforskning 1978.

Litteratur:
Frode Sørensen: "Revolutionen og magten - Sønderborg-arbejdernes historie 1872-1922". 2008.
Dorrit Andersen: "Præsident" Topff og republikken Als - endnu engang". Sønderjyske Årbøger 1985, s. 97-136.
Robert Huhle: "Bruno Gustav Eugen Topff og revolutionen i Sønderborg". Sønderborg, 1984.
A. Thyssen: Omkring "Præsident" Toppf, Sønderborg. Sønderjyske Årbøger 1966, s. 204-208.
Kaj Rolfsen Nissen: "Problemer omkring "præsident" Toppf. Sønderjyske Årbøger, 1965, s. 83-103.
Henrik Poulsen: "Den tyske revolution og Sønderjylland", 1988. DKP Sønderjylland.