Gå til leksikonoversigt

Tvende gange skudt i grus. Digt af Thordur Thomasson.

Begreber

Tvende Gange skudt i Grus
Atter rejst som Møllehus
Vogter for et Mindebo
Selv en Bavta, dansk og tro.

Spejd så langt dit Øje når
Grav ved Grav i Marken står.
Danske Mænd gav Livet hen
Troskab holder Skansen end.

Tåredugget Ærekrans
Slaar om Dybbøls Navn sin Glans.
Slægter dø, men Sproget binder.
Fremtid gror af dyre Minder.

Digtet er skrevet af den islandske præst Thordur Thomasson (1871-1931), der siden sin ungdom havde været sønderjysk interesseret og en god bekendt af H.P. Hanssen. I 1914, 50-året for nederlaget i 1864, blev digtet opsat på Dybbøl Mølle. De preussiske myndigheder fjernede og knuste straks pladen, hvis rester nu findes i museumsbygningen ved møllen. En ny plade blev opsat i 1919.

Også andre digtere skrev mindevers om Dybbøl Mølle. Holger Drachmann besøgte Dybbøl i 1877 og skrev i den forbindelse "Her staar jeg og vil ikke flytte min Fod".

Carl Ploug skrev digtet "To gange ødte krigen Eders bo" til møller Jørgen Hansen og hustru på Dybbøl Mølle som tak for deres indsats for soldaterne i foråret 1864.