Gå til leksikonoversigt

Våben, Det slesvigske

Begreber

Hertugdømmet Slesvigs våben er to over hinanden gående blå løver med guld bevæbning i et guld felt. Våbenet er afledt af det danske kongevåben med tre blå kronede løver omgivet af røde hjerter/søblade. Det slesvigske våben kendes fra omkring 1245, hvor Valdemar Sejrs søn, hertug Abel af Sønderjylland, førte det i sit segl. I begyndelsen var løverne i våbenet kronede og omgivet af hjerter/søblade som i det danske kongevåben. Hertug Abels efterkommere brugte våbenet, indtil slægten uddøde i 1375.

På dette tidspunkt var våbenet ikke kun et slægtsvåben, men også et territorialvåben, dvs. et våben, der markerede overhøjhed over et område. Dette blev understreget, da schauenburgeren grev Gerhard af Holsten var forlenet med hertugdømmet Slesvig 1326-30 som hertug Gerhard 1. Han lod fremstille et segl med Slesvigs våben med to løver på forsiden og Holstens våben med nældeblad på bagsiden. Fra 1386, hvor de schauenburgske grever af Holsten igen blev forlenet med hertugdømmet Slesvig, blev begge våbener kombineret i et firdelt skjold, med Slesvig i 1. og 4. felt og Holsten i 2. og 3. felt, og dette våben førte Schauenburgerne som slesvigske hertuger indtil den sidste, hertug Adolf 8., døde i 1459.

Margrete 1. lod fremstille et segl kort efter sin far kong Valdemar Atterdags død i 1375 med det slesvigske våben sammen med andre skjolde. Det var både et slægtsvåben – hendes mor Helvig var datter af hertug Erik 2. af Slesvig – og et politisk signal om, at Slesvig hørte til under den danske krone. Også hendes efterfølger, Erik af Pommern, optog det slesvigske våben i sit sammensatte kongevåben. Fra 1460, hvor den danske konge, Christian 1., blev valgt som hertug af Slesvig og greve (senere hertug) af Holsten, indførtes det slesvigske våben permanent i det danske kongevåben, hvor det endnu har plads. Slesvigs våben har også plads i det sammensatte våben, der siden 1500-tallet føres af de slesvigske hertuger. Fra 1867 til 1918 indgik det slesvigske våben i det preussiske kongevåben og provinsen Schleswig-Holsteins våben.

Siden 1957 har den tyske delstat Schleswig-Holstein ført et delt skjold, med Slesvigs våben i 1. felt og Holstens våben i 2. felt. I perioden 1980-2006 førte Sønderjyllands Amt en ændret udgave af det slesvigske våben, hvor de to løver holder en Dannebrogsfane.

Af Ronny Andersen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur:

Nils G. Bartholdy: Die Schleswiger Löwen. Wappen einer schicksalhaften dänischen Region, i: Hans de Boo m.fl. (red.): Streekwapens en regionale heraldik. Congresverslag van het XIIe Internationaal Heraldisch Colloquium. Bedum 2005.

Carsten Porskrog Rasmussen m.fl. (red): De slesvigske hertuger. 2008.