Gå til leksikonoversigt

Vi Vestjyder trives nu bedst i Blæst. Digt af A. Otterstrøm

Begreber

1. Vi Vestjyder trives nu bedst i Blæst
vi dukker ej Nakken for en Storm fra Vest;
den hærder vor Hu og den bruner vor Kind,
den passer saa godt til vort stridbare Sind.

2. Vi klared os i mangen en Storm fra Syd
saa længe, til Piben fik en anden Lyd;
med Uretten aldrig vi gik paa Akkord,
det bruger vi ikke derhjemme til vort.

3. Lad dem kun snakke Tysk, som er født dertil,
vi Vestjyder altid har talt, som vi vil;
vi er, hvad vi er, og det bliver vi ved
i Medgang og Modgang, i Krig og i Fred.

4. Vi hilser dig, du friske, du farende Blæst
derude fra det fribaarne Hav i Vest;
hvis Vestjyden nogen Tid skifter sit Sind,
maa du drive Havet over Agrene ind.

A. Otterstrøm. Her fra Den Blaa Sangbog, 1924. Synges til melodi af Einar Emborg.