Gå til leksikonoversigt

Wasserschlebe, Joachim, 1709-1787, embedsmand

Personer

Joachim Wasserschlebe var født i Salzwedel og blev allerede som 22-årig privatsekretær for den danske gesandt i Paris, hvor han levende interesse for kunst foldede sig ud gennem kontakter til kunstnerkredse. 

Mange unge danske kunstnerspirer kunne drage stor fordel af Wasserschelebes kontakter i forbindelse med studieophold i Paris ligesom Wasserschlebe formidlede køb af malerier, gobeliner og skulpturer til den danske konge og adel. Og modsat skabte han også forbindelse mellem franske kunstnere og Danmark. Det var f.eks. Joachim Wasserschlebe, som i 1735 var med til at formidle ansættelsen af den berømte franskmand le Clerc som billedhugger ved opførelsen af det nye slot Christiansborg i København. Det var ligeledes Wasserschlebe, som satte Det asiatiske Kompagni i forbindelse med den unge franske billedhugger Jaques Saly, da kompagniet ønskede at takke Frederik 5. for hans støtte ved at få udført en rytterstatue af kongen. Rytterstatuen findes i dag på Amalienborg Slotsplads og regnes for en af de bedste rytterstatuer i verden.

Da J.H.E. Bernstorff i 1744 blev gesandt i Paris knyttede han et tæt venskab med Joachim Wasserschlebe. Tilknytningen til den indflydelsesrige familie Bernstorff fremmede hans karriere i det tyske kancelli (i dag udenrigsministeriet) efter hjemkomsten i 1751, hvorefter Wasserschlebe boede i Bernstorffs Palæ ved Amalienborg. I perioden herefter hjalp han bl.a. overhofmaskal A.G. Moltke med at udstyre sit palæ på Amalienborg (i dag Christian 7.'s Palæ).

Endvidere stod Wasserschlebe for anlæggelsen af det eksklusive haveanlæg ved familien Bernstorffs landsted "Bernstorff" i Gentofte, som han lod udstyre med blomster og planter fra hele verden. Haveanlæg blev Wasserschlebes store lidenskab, så meget at det måske gik ud over embedspligterne.

Hans løbebane som embedsmand sluttede brat i 1770, da Struensee afskedigede Bernstorff i forbindelse med sine reformer. Wasserschlebe blev også afskediget, men blev bopende i København til han i oktober 1778 flyttede til Flensborg, hvor han i 1781 byggede en sommervilla ved stranden ned til Flensborg Fjord, hvor han planlagde at flytte sammen med sin søster Beate Catharine, som allerede boede i byen. Søsteren døde imidlertid, så Wasserschlebe endte med at bo sammen med sin niece og hendes fire børn i villaen. Byggeriet finansierede han ved salg af sin meget store og fornemme kobberstiksamling til Det kgl. Bibliotek.

Joachim Wasserschlebe døde den 13. marts 1787 og ligger begravet på Bov kirkegård.

Området omkring sommervillaen blev derefter opkaldt efter villaens ejer og kom til at hedde Wassersleben.

Kilder: 
Bov Sogn. Udgivet af Historisk Samfund for Bov Sogn 1969.
Lars Henningsen: "Navnet kom fra en tilflytter". Kronik i Flensborg Avis 25. april 2009.