Program for Sendemandsmødet 2021

Her på siden kan du finde programmet for Grænseforeningens Sendemandsmøde 2021, der afholdes 4.-5. september i Vingsted.

Sigurd Barrett giver koncert ved Grænseforeningens Sendemandsmøde 2021

Sigurd Barrett spiller ved Grænseforeningens Sendemandsmøde 2021

Fotos: Thomas Tolstrup

Lørdag den 4. september

Kl. 10.00 Ankomst og indkvartering

Kl. 11.00 Sendemandsmødet åbner. Velkomst v/formand Peter Skov-Jakobsen, Grænseforeningen

Kl. 11.15 Sangtime v/efterskolelærer Karen Hanne Munk, Sundeved Efterskole

Kl. 12.00 ‘Hvad er mindretalsidentitet?’ v/Grænseforeningens Kulturmødeambassadører og generalsekretær Jens A. Christiansen, Sydslesvigsk Forening

Kl. 12.30 Frokost

Kl. 13.30 Samtalesaloner (se oversigt længere nede på siden)

Kl. 14.30 Kaffepause

Kl. 15.00 ‘Grænseforeningen i 100 år’ v/historiker Axel Johnsen, Museum Sønderjylland

Kl. 16.00 ‘Betydningen af åbne grænser’ v/Dorte J. Andersen, Syddansk Universitet og formand Hinrich Jürgensen, Bund Deutscher Nordschleswiger

Kl. 16.30: Kaffepause

Kl. 17.00-18.00 Samtalesaloner (se oversigt længere nede på siden)

Kl. 19.00 Festmiddag. Tale v/Peter Skov-Jakobsen, formand for Grænseforeningen. Festtale v/Mette Bock, tidl. kultur- og kirkeminister, tidl. formand for Grænseforeningen. Uddeling af Grænseforeningens Pris. Koncert med Sigurd Barrett: ‘Sigurd fortæller om Genforeningen’

Søndag den 5. september

Kl. 8.00: Morgenmad

Kl. 9.00: Morgensang v/efterskolelærer Karen Hanne Munk, Sundeved Efterskole, og forstander Mads Rykind-Eriksen, Rødding Højskole

Kl. 9.30 Busafgang for sydslesvigske gæster

Kl. 9.30 Aktiviteter for unge

Kl. 9.30 Grænseforeningens Sendemandsmøde

Kl.12.00 Frokost

Kl.13.00 ‘Hvad kom der ud af al den snak?’ Opsamling fra samtalesaloner

Kl. 13.15 ‘Grænseforeningens og mindretallets roller i 2040’ v/filosof Søren Harnow Klausen, Syddansk Universitet

Kl.14.00 Kaffe og afrejse

 

Samtalesaloner

Lørdag den 4. september kl. 13.30-14.30 og kl. 17.00-18.00

Deltagere mødes i grupper (”saloner”) til samtaler og ideudvikling på tværs af bordene - og grænsen. Man tilmelder sig efter interesse.

1. Sønderjylland fortæller

I projektet ’Sønderjylland Fortæller’ har deltagere fra grænselandet delt deres historier og lært et fortællekoncept, der kan styrke fællesskabet i foreninger, på arbejdspladser og i familier. I denne samtalesalon kan du høre om, hvordan forårets fortællemøder bidrog til, at deltagerne udviklede nye fællesskaber online. Sammen med de professionelle fortælleværter Jens Larsen og Cæcilie Carlsen, Nordic School of Arts and Health, får du indsigt i fortællingers rolle i forskellige mundtlige traditioner og kommer til selv at få en smagsprøve af fortællemøder.

2. Genforen dit fællesskab  

Her samles der på gode idéer til, hvordan vi får genforenet vores fællesskaber efter corona, både de nære og de grænseoverskridende. Det kan være kendte aktiviteter, som trænger til at blive genoptaget. Det kan være digitale møder, som skal gøres analoge. Det kan være nye idéer, der bare venter på at blive foldet ud. Uanset om du har tasken fuld af idéer eller trænger til inspiration, er du velkommen til at være med.

  1. Kl. 13.30 er der fokus på en konkurrence for elever i grundskolen. Her udvikles der ideer til undervisning, og hvordan der kan skabes møder på tværs af grænsen. Denne salon henvender sig primært til dig, der har erfaring med undervisning.
  2. Kl. 17.00 er der fokus på fællesskaber i bred forstand. Her kan alle være med og byde ind.

3. Det grå guld

Dialogprojektet ’Det grå guld’ er et seks år gammelt projekt, som blev lanceret af Grænseforeningen Aabenraa i samarbejde med SSF-Flensborg for at få etableret flere personlige møder mellem sønderjyder og sydslesvigere på tværs af grænsen. Spørgsmålet er, om konceptet kan bruges andre steder i landet? Kunne man med konceptet etablere kontakter henover andre former for grænser end den fysiske landegrænse? F.eks. alder, køn, erhverv, land/by, etnicitet? I denne salon lægges der op til en dialog om, hvordan der kan etableres samtaler i øjenhøjde.

4. Oplev Sydslesvig - en guide til regionen syd for grænsen

Projektet ’Oplev Sydslesvig’ har til formål at gøre Sydslesvig og det danske mindretal mere synlig i det danske samfund. Her er mindretallets organisationer gået sammen om at skabe en platform, der gør rejselystne danskere opmærksom på, at Sydslesvig er et spændende kulturelt rejsemål. Men hvordan kan man udnytte de muligheder, som ’Oplev Sydslesvig’ tilbyder bedst muligt? Og kan projektet være med til at skabe en merværdi for mindretallet og for Grænseforeningens lokalforeninger?

5. Sprogmøder

I denne salon drøftes muligheder for og deles inspiration til nye former for sprogmøder.

6. Foreningstræf om fælles interesser, tur-retur over grænsen

Med udgangspunkt i emner som fælles kulturel baggrund og FN’s Verdensmål udvikles der ideer til møder mellem foreninger på tværs af grænsen. Et eksempel på dette er igangværende planlægning mellem Grænseforeningens midtsjællandske lokalforeninger og SSF-distrikt Slesvig af et ’Vikingetræf’ med udflugter, oplæg, fest, samtaler, sprogmøder m.m. i løbet af en weekend i foråret 2022. Derpå planlægges en tur den anden vej med besøg i Slesvig, Dannevirke, Hedeby og andre relevante steder på lignende vis. Andre møder kunne også handle om miljøudfordringer og løsninger nord og syd for grænsen eller noget helt andet. Alt sammen med det formål at mødes, knytte bånd og blive klogere.

7. Samtaler om ’grænser’

Hvad skal være kriteriet for, om vi har åbne eller lukkede grænser? Og hvor går grænsen mellem fordømmelse og tilgivelse? Disse to spørgsmål er eksempler, der kan komme op på et af Grundtvigsk Forums samtalekort, som samtalen tager udgangspunkt i. Denne salon handler om at få en god dialog om både store og små spørgsmål.

8. Samtaler om ’Danmark set udefra’ og ’Danmark set indefra’

Kan man have et fællesskab, selv om man ser forskelligt på meget? Det at stå i kø, nysgerrighed og nationalitet er nogle af de temaer, der skal være med til at sætte gang i dialogen om Danmark set både indefra og udefra, med udgangspunkt i samtalekort fra Grundtvigsk Forum.

10. ’Walk and talk’ – om vejret, bøger, blomster og alt det andet, vi går og snakker med hinanden om

Udgangspunktet i denne salon er en gåtur i de skønne omgivelser i Vingsted. Imens kan man få en snak om lige netop det, der optager en. Til inspiration får man en række ord, som man kan tage udgangspunkt i.

11. Hvad har jeg i min kuffert?

Vi har alle noget med i vores bagage. Hvad betyder den for os, hvordan bruger vi den og hvordan opfattes den af andre? Med udgangspunkt i fortællinger fra to af grænseforeningens Kulturmødeambassadører tages der en dialog om det, vi har med i vores kuffert.

12. Spillet ’Lige til Grænsen’

Hvad er tankerne bag spillet ’Lige til Grænsen’, som Grænseforeningen udviklede i anledning af genforeningsåret? Hvordan kan man bruge det derhjemme og i lokalforeningerne? Og hvad kunne være interessant at gå i dybden med og tale om her? Og så skal vi selvfølgelig prøve at spille det.

13. Korsang

En salon for alle, der kunne have lyst til at synge mere og flerstemmigt. Efterskolelærer Karen Hanne Munk, Sundeved Efterskole, instruerer deltagerne i at synge nogle dejlige sange sammen. Der kræves ikke særlige forkundskaber.

14. Idebryggeri – gå på opdagelse i idéer til din forening

Kom og vær med til at stille spørgsmål til, hvad der gør en forening attraktiv at være med i? Sammen med øvrige deltagere får du blikket udefra på din forening. Vi bruger hinanden til at opdage, om der er nye muligheder for udvikling. I salonen leger vi os til at se andre perspektiver, end vi plejer. Sæt nye rammer for fremtiden i din forening.

15. Det europæiske perspektiv på mindretal

Hvad er perspektiverne for det europæiske mindretalsarbejde? Der er brug for at få europæiske mindretal på den politiske dagsorden, skabe forbindelser mellem Europas nationale og sproglige mindretal og bruge erfaringerne til at bygge et Europa, hvor demokrati hænger sammen med respekt for og hensyntagen til mindretal. Ud fra borgerinitiativet Minority Safe Pack Initiative og højskolekurset Minority Changemaker Programme som eksempler på nye tiltag, vil vi drøfte, hvordan vi kan styrke mindretallenes position i Europa.

16. Typisk dansk, typisk tysk

Grænseforeningens Elevambassadører præsenterer nogle af deres aktiviteter og redskaber og lægger op til en snak om fordomme i hverdagen. Det kan handle om dansk og tysk, men også om andre fordomme. Det handler også om, hvordan man reagerer, når man møder fordomme. Skal vi bekæmpe dem, eller kan de bruges til noget positivt?

17. Er du dansk?

Kan du få dansk statsborgerskab? Kan du få tysk statsborgerskab? Med udgangspunkt i indfødsretsprøver fra både Danmark og Tyskland har vi en dialog om, hvad der gør os danske og hvilke krav, det er rimeligt at stille i forhold til at få dansk statsborgerskab.

18. Samtalesalon med Grænseforeningen Ungdom

Vi vil snakke om aspekter i sprog- og kulturdebatten i forskellige mindretal med fokus på fremtiden for mindretallet i Sydslesvig. Nogle mener, at bindestregen netop er mindretallets gevinst, ja ligefrem redning, som man kan være stolt af - andre ser den som roden til mindretallets aftagende danskhed. Kom og vær med til at gå i dialog om, hvorvidt mindretallet har behov for at være mere eksklusivt. Hvordan kunne det se ud, når mindretallene som vi kender det i dag var mindre åben, eller hvor åben er det danske mindretal egentlig?

2 x 3 saloner vælges prioriteret ved tilmelding til Sendemandsmødet.