Sådan får du jeres arrangementer på Facebook

I en ny vejledning gennemgås det, hvordan lokalforeningerne kan få deres arrangementer på Facebook og dermed nå nye potentielle medlemmer. 

På Facebook og andre sociale medier er det på nem vis muligt at nå ud til mange mennesker.

Facebook kan derfor være et godt redskab for lokalforeninger i Grænseforeningen til at nå nogle andre end dem, som allerede er i medlemskredsen. 

I en ny vejledning gennemgås det, hvordan lokalforeningerne kan få deres arrangementer på Facebook. 

Har du spørgsmål til vejledningen, er du velkommen til at kontakte studentermedarbejder Jonas Bøgelund Hansen, jbh@graenseforeningen.dk, der har udarbejdet vejledningen, eller Alexander Leicht Rygaard, journalist og kommunikationskonsulent, alr@graenseforeningen.dk.