Online foredragsrække: Grænselandet i 100 år

Du kan blive klogere på grænselandets historie siden Genforeningen i 1920 i denne foredragsrække, der blev holdt fra 15. april til 8. juni 2021.

Onlineforedrag om 'Grænselandet i 100 år'

Kom til ny online foredragsrække med Axel Johnsen, Simon Faber, Knud-Erik Therkelsen og Mette Bock (f.v.).

Fotos: Thomas Tolstrup og Tim Riediger (af Simon Faber)