Det frisiske mindretal

Det frisiske mindretal er en gruppe på ca. 10.000 personer, der taler frisisk, i den nordvestlige del af Sydslesvig.

Det nordfrisiske flag er en vandret delt trikolore i farverne gul, rød blå.

Det nordfrisiske flag er en vandret delt trikolore i farverne gul, rød blå, der første gang blev brugt på det nordfrisiske folkemøde i juni 1848 i Bredsted.

Foto: Wikimedia Commons

’Det frisiske mindretal’ er betegnelsen på den folkegruppe, der behersker det frisiske sprog og hører til i Nordfriesland i den nordvestlige del af Sydslesvig og på øen Helgoland. Mindretallet kaldes også for nordfriserne, idet der også findes øst- og vestfrisere samt saterfrisere. Vestfriserne har hjemme i Holland, mens øst- og saterfriserne holder til i den nordvestlige del af Tyskland i delstaten Niedersachsen.

Det anslås, at ca. 10.000 mennesker behersker det frisiske sprog i Nordfriesland, mens dobbelt så mange har kendskabet til sproget, der er frisernes vigtigste fællesnævner.

Det frisiske mindretal har - på samme måde som det danske mindretal - ret til beskyttelse og støtte i henhold til artikel 5 i Slesvig-Holstens forfatning. Loven for frisisk sprog og kultur har siden 2004 sikret frisernes rettigheder i offentligheden og fastslår, at man har ret til at bekende sig til den frisiske folkegruppe.

Siden 1998 har "Gremium für Fragen der friesischen Bevölkerungsgruppe im Lande Schleswig-Holstein" været det frisiske mindretals direkte forbindelse til de politiske beslutningstagere i den slesvig-holstenske landdag. Derudover har friserne siden 2005 haft et kontaktudvalg ved den tyske forbundsregering i Berlin.

Nordfriserne er organiseret i kulturforeningen Friisk Foriining, der har ca. 600 medlemmer og har Bahne Bahnsen som formand. Rent politisk udgør nordfriserne også en del af det danske mindretals parti, Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW), idet partiet blev grundlagt i 1948 med det formål at repræsentere både det danske mindretal og de nationale frisere politisk. Friseren Lars Harms udgør i dag en af SSW’s tre repræsentanter i den slesvigske-holstenske landdag.

På grund af frisernes selvstændige sprog og kultur betragter Friisk Foriining det frisiske mindretal som eget folk og etnisk-autoktont mindretal i Tyskland, sammenligneligt med sorberne i Lausitz.

På skoleområdet samarbejder Friisk Foriining med Dansk Skoleforening. Denne tilbyder frisiskundervisning på forskellige af dens skoler og står også for den eneste skole, nemlig Risum Skole, hvor frisisk anvendes som undervisningssprog på lige fod med dansk og tysk (www.risumskole.de). Endvidere undervises der i frisisk på mange offentlige skoler i det nordfrisiske sprogområde samt på nogle af det danske mindretals skoler.

De største frisiske organisationer er:

  • Friisk Foriining
  • Frasche Rädj
  • Nordfriesischer Verein
  • Nordfriisk Instituut
  • Verein Nordfriesisches Instutit e.V.
  • Gemeinde Helgoland
  • Heimatbund der Landschaft Eiderstedt e.V
  • Öömrang Ferian
  • Rökefloose