Tilbage til nyhedsliste

Nye ansigter i Grænseforeningens bestyrelse

29. april 2024

Grænseforeningens bestyrelse har udover en ny formand fået tre nye medlemmer. Det blev afgjort ved Grænseforeningens Sendemandsmøde lørdag den 27. april.

Jens Overgaard, Karsten Frederiksen og Steen Skovhus er nye medlemmer af Grænseforeningens bestyrelse - sammen med den nye formand Mirco Reimer-Elster.

Jens Overgaard, Karsten Frederiksen og Steen Skovhus er nye medlemmer af Grænseforeningens bestyrelse - sammen med den nye formand Mirco Reimer-Elster.

Foto: Alexander Leicht Rygaard/Grænseforeningen

Grænseforeningens bestyrelse har fået ny sammensætning. 

Ved Grænseforeningens Sendemandsmøde lørdag den 27. april blev Steen Skovhus, formand for Grænseforeningen Københavns Vestegn, Karsten Frederiksen, formand for Grænseforeningen Vendsyssel, og Jens Overgaard, formand for Grænseforeningen Aabenraa, valgt til bestyrelsen. 

De erstatter hhv. Jan Niemann, Karsten Nørgaard Simonsen og Sven Wieland, der alle havde valgt ikke at genopstille. 

Også bestyrelsesmedlemmerne Karen Marie Ravn (Midtjylland), Ruth Villadsen (Sjælland) og Else Tornbo (Syddanmark) var på valg ved Grænseforeningens Sendemandsmøde. De to førstnævnte blev genvalgt uden modkandidater, mens Else Tornbo var i kampvalg med Jens Overgaard og Erling Schellerup, formand for Grænseforeningen Holsted-Brørup. Kampvalget endte med en stemmefordeling på 113-65-52, hvilket altså betød, at Erling Schellerup trak det korteste strå.

Grænseforeningens bestyrelse består af formanden og 16 medlemmer. Sendemandsmødet vælger efter forslag fra lokalforeningerne 11 bestyrelsesmedlemmer i fem selvstændige regionsopdelte valg. Bestyrelsesmedlemmerne fordeles med 3 fra Region Syddanmark, 2 fra Region Midtjylland, 2 fra Region Nordjylland, 2 fra Region Sjælland og 2 fra Region Hovedstaden. 

På sit første møde efter Sendemandsmødet udpeger bestyrelsen også 3 bestyrelsesmedlemmer med særlig sagkundskab som såkaldte ressourcepersoner. Derudover udpeger Grænseforeningen Ungdom (GFU) selv to medlemmer til Grænseforeningens bestyrelse. 

Ressourcepersonerne Axel Johnsen, direktør for Museum Sønderjylland, og Benedikte Marie Kaalund, sekretariatsleder i FOF, har valgt at trække sig fra bestyrelsen. Det betyder, at bestyrelsen frem mod sit første møde i juni skal finde to nye ressourcepersoner. 

Repræsentanterne for GFU kan også blive ændret allerede i den kommende weekend, hvor foreningen afholder sit årlige landsmøde. 

Kontingentforhøjelse til debat

Ved Grænseforeningens Sendemandsmøde havde bestyrelsen stillet et forslag om at hæve kontingentet til landsorganisationen med 50 kr. Grænseforeningen har ikke hævet sit kontingent i de seneste 13 år, samtidig med at bevillingerne fra fonde og Sydslesvigaftalen er steget. Det er et uhensigtsmæssigt signal at sende, lød argumentet fra bestyrelsen.

Forslaget blev vedtaget efter en kortvarig debat, der centrerede sig om, hvorvidt det ville koste medlemmer at hæve kontingentet. 

En række medlemmer fra Grænseforeningen Vejle Vesteregn mente, at det var problematisk at hæve kontingentet, mens Christian Staugaard, formand for Grænseforeningen Rougsø-Sønderhald proklamerede, at en kontingentstigning vil halvere hans medlemstal. 

Forslaget blev vedtaget med et stort flertal. 

Vedtagelsen betyder, at kontingentet nu udgør 290 kr. om året, hvis man er medlem af landsorganisationen, og at lokalforeningerne af deres kontingent fremadrettet skal betale 175 kr./året til landsorganisationen i kontingent. Lokalforeningerne bestemmer selv, om de vil hæve deres kontingent tilsvarende, eller om stigningen kan indeholdes i deres nuværende kontingenter. Det nye kontingentbeløb træder i kraft i december 2025.