Støtte til unge sydslesvigeres højskoleophold i Sønderjylland

Hvis du er ung fra det danske mindretal i Sydslesvig, kan du søge om tilskud til højskoleophold i Sønderjylland.

Alving Fonden yder tilskud på 5.000 kr. til unge fra det danske mindretal i Sydslesvig, som tilmelder sig et langt højskolekursus (minimum 12 uger) på en sønderjysk højskole. Tilskuddet gives til unge på højst 25 år, som har afsluttet deres skolegang ved en dansk skole i Sydslesvig.

Tilskuddet ydes som et gavekort til alle sydslesvigske afgangselever eller efter ansøgning.

Der ydes kun tilskud til kurser på højskoler beliggende i Sønderjylland - det vil sige syd for Kongeåen. Se nærmere på de pågældende højskolers hjemmesider:

Du kan finde oplysninger om alle Danmarks højskoler på folkehøjskolernes hjemmeside (åbner i ny fane). Husk at man skal være fyldt 17½ år, inden man kan gå på højskole. Dog er en sønderjysk højskole undtaget herfra, nemlig Ungdomshøjskolen ved Ribe, hvor aldersgrænsen er 16½ til 19 år.

Der kan ikke søges elevtilskud fra den danske stat, men der er mulighed for at opnå individuel støtte på den enkelte højskole. Kontakt den højskole, du har valgt, herom.