Efterskoleophold for sydslesvigere

Går du i skole i Sydslesvig og drømmer du om at komme til Danmark i en periode, så kunne et efterskoleophold være noget for dig.

Her kan du som ung sydslesviger læse mere om, hvordan du kan komme på efterskole i Danmark. 

Ved 'sydslesvigere' forstås unge, som har bopæl i Sydslesvig og som har gået i en dansk skole under Dansk Skoleforening for Sydslesvig. 

Her på siden kan du finde oplysninger om efterskoler generelt. Du kan læse mere om de enkelte efterskoler på deres hjemmesider. Find en oversigt over alle efterskoler i Danmark på Efterskoleforeningens hjemmeside.

Økonomiske forhold

Et efterskoleophold koster ca. 2.400,- kr. om ugen, inkl. kost, logi, undervisning m.m., hvortil der kan søges tilskud. Prisen varierer fra skole til skole.

Hvis du har dansk statsborgerskab, kan du få elevtilskud til egenbetalingen fra den danske stat. Du skal i så fald søge igennem den efterskole, som du er blevet optaget på, helst inden skolestart. Elevtilskuddet udgør i skoleåret 2018/19 mindst 592,- kr. uge, men det stiger med faldende husstandsindkomst til max. 1.229 kr./uge. Ved en husstandsindkomst på 500.000 kr. er elevtilskuddet f.eks. 1.038,- kr. uge. Du kan læse om økonomien i forbindelse med efterskoleophold og lave dine egen prisberegning på Efterskoleforeningens hjemmeside.

Hvis du har tysk statsborgerskab kan du få elevtilskud til egenbetalingen fra Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Bemærk at ansøgningsfristen er 25. april for det følgende skoleår. Tilskuddet gives efter samme regler og har samme størrelse som den danske stats tilskud.

Hvis dine forældre har svært ved at finansiere et efterskoleophold, har skolerne visse muligheder for efter egen vurdering at yde hjælp til individuel nedsættelse af egenbetalingen. Efterskolerne er som udgangspunkt interesserede i tosprogede elever. Støtten søges ved henvendelse til den skole, hvor du ønsker at gå. Tal med forstanderen om det.

Der er for unge sydslesvigere mulighed for at søge tilskud ved Anne-Marie og Viggo Bønnerups Fond, c/o Grænseforeningen, Peder Skrams Gade 5, DK 1054 København K.

Søg Anne-Marie og Viggo Bønnerups Fond her.
 

Skolegang efter efterskoleopholdet

Hvis du har besluttet dig for at tage på efterskole i Danmark, er det meget vigtigt, at du og dine forældre forinden med Dansk Skoleforening for Sydslesvig afklarer spørgsmålet om din videre skolegang i Sydslesvig.