Nationale mindretal i Europa

Den europæiske mindretalsorganisation FUEN

Ifølge den europæiske mindretalsorganisation Federal Union of European Nationalities (FUEN) tilhører ca. hver syvende europæer et nationalt mindretal. Der findes over 300 europæiske mindretal i Europa, altså mennesker, som har et andet sindelag, end deres statsborgerskab tilsiger. Hertil findes der over 60 regionale eller mindretalssprog, som tales af ca. 40 millioner europæere.

I Danmark anerkendes kun et nationalt mindretal, nemlig det tyske mindretal i Sønderjylland.

I Tyskland anerkendes og støttes fire hjemmehørende mindretal, nemlig friserne, sorberne, roma sinti samt det danske mindretal i Sydslesvig. Det danske mindretal omfatter ca. 50.000 mennesker og får årligt et tilskud på ca. 500 mio. kr. fra den danske stat til sit kulturelle arbejde. Samtidig udgør Grænseforeningen det folkelige bagland bag statstilskuddet til det danske mindretal i Sydslesvig.

Udover FUEN findes også en europæisk ungdomsorganisation for mindretal, Youth of European Nation (YEN). Organisationen har sine rødder i FUEN, men har siden grundlæggelsen i 1964 fungeret som en selvstændig og uafhængig ungdomsorganisation. YEN arbejder for mindretallenes rettigheder med særlig fokus på de unges situation og netværksdannelse.

FUEN er en europæisk interesseorganisation for traditionelle og nationale mindretalsgrupper.