Sådan uploader I jeres arrangementer ét sted

I en ny vejledning gennemgås det, hvordan den nye proces for lokalforeningsprogrammer fungerer. For de fleste vil det være velkendt stof. 

Screenshot af arrangementside på Grænseforeningens hjemmeside

Screenshot af arrangementside på Grænseforeningens hjemmeside.

Foto: Screenshot

Grænseforeningens lokalforeninger arrangerer hvert år ture, foredrag og sangaftener m.m., der samles i et program, som udsendes med posten til alle lokale medlemmer.

Tidligere har processen for programmerne været tilrettelagt, så lokalforeningerne skulle levere et stykke arbejde ad flere omgange.

Men når der fremover skal udarbejdes programmer, så er processen forenklet. Vi begynder frem mod 1. maj 2024, hvor der er deadline på de næste programmer. 

Nu skal lokalforeningerne kun gøre én ting – nemlig at uploade deres arrangementer og tilhørende billeder til Grænseforeningens hjemmeside.

Dermed kommer programmet på hjemmesiden. Og herefter sørger Grænseforeningens sekretariat så for, at et program bliver udformet og trykt. Sædvanen tro får lokalforeningerne undervejs en udgave af det trykte program til korrektur og godkender opsætning.

Sekretariatet sørger også for at aktiviteterne bliver indrykket i magasinet Grænsen. 

Hvordan det skal gøres, har sekretariatet samlet i en ny vejledning, der for de fleste vil indeholde meget kendt stof. 

Det, der er nyt for alle, er, at der skal uploades en kort beskrivelse (programtekst) og lang beskrivelse (hjemmesidetekst). Hvad det så drejer sig om helt konkret, kan du blive klogere på i vejledningen. 

Nyt er også, at lokalforeningerne får adgang til en billedbank, hvor sekretariatet har samlet en række billeder, der kan matche mange foredrag eller arrangementer. Billederne har en passende opløsning, og der er ikke rettighedsproblemener ved at bruge dem. 

Nedenfor er en række svar på spørgsmål, som sekretariatet løbende har modtaget.