Om Grænseforeningen

Grænseforeningen støtter danskheden i det dansk-tyske grænseland, særligt det danske mindretal i Sydslesvig, under sloganet: ”For en åben danskhed”.

Unge på strand med dansk og tysk flag

Grænseforeningen er en folkeoplysende organisation, der har som formål at støtte danskheden i det dansk-tyske grænseland. Grænseforeningen arbejder under sloganet: ”For en åben danskhed”.

Grænseforeningens vision er, at erfaringerne fra grænselandet, hvor man er gået fra fjendskab til venskab, er afgørende for dansk demokrati og mødet mellem kulturer.

Grænseforeningen udgiver undervisnings- og oplysningsmateriale og arbejder for, at danskere i alle aldre knytter personlige bånd på tværs af grænsen og lærer af hinandens sprog og kultur.

Grænseforeningen, der har sekretariat i København, er paraplyorganisation for 55 lokalforeninger over hele Danmark. Sendemandsmødet, der er Grænseforeningens generalforsamling, udgør den øverste myndighed, og Grænseforeningens bestyrelse har ansvaret for den daglige ledelse.

Grænseforeningen er afhængig af gaver fra private for at kunne udføre sit arbejde. Gaver til Grænseforeningen kan fradrages i henhold til Ligningsloven, idet Grænseforeningen er en forening, hvis midler anvendes i almennyttigt øjemed.