Grænseforeningens persondatapolitik

Her på siden kan du læse mere om, hvordan vi behandler dine persondata.

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Grænseforeningen.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger vi indsamler

Hvis du ønsker at blive medlem i Grænseforeningen, eller hvis du ønsker at modtage nyhedsbreve fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata.

Vi beder dig om oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, telefonnummer og betalingsoplysninger og evt. cpr.-nr. til indberetning til SKAT.

Grænseforeningen indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

  • Besøger Grænseforeningens hjemmeside (cookies)
  • Bliver medlem i Grænseforeningen (kontaktoplysninger, betalingsoplysninger)
  • Tilmelder dig vores nyhedsbrev (e-mail)
  • Gennemfører et køb af vores produkter (kontaktoplysninger, betalingsoplysninger)

Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted.

Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og er logget ind på det websted.

Vi bruger Google Analytics til måling af statistik. Vi gemmer data i 5 år online, men data er anonymiseret, så vi kan ikke se nøjagtig hvem der besøger vores hjemmesider. Her henviser vi til Googles privatlivspolitik.

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.graenseforeningen.dk er Grænseforeningen, Peder Skrams Gade 5,2, 1050 København K. CVR-nr.  55 74 41 14.

Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn, adresse og e-mail indhenter vi, såfremt du vil blive medlem eller har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, for at kunne kontakte dig og sende dig magasinet Grænsen.

Grænseforeningen er paraplyorganisation for ca. 60 selvstændige lokale foreninger, der alle har egne vedtægter, generalforsamlingsvalgte bestyrelser og selvstændig økonomi. De lokale grænseforeninger er derfor principielt ejere af al personhenfør data om deres medlemmer.

Grænseforeningens hovedorganisation, herefter benævnt sekretariatet, forvalter disse data i en database. Databasen indeholder oplysninger om alle medlemmernes navn, adresse og kontingentforhold og endvidere telefonnummer, e-mailadresse og cpr-nummer for en række medlemmer.

Dataene bruges til udsendelse af Magasinet Grænsen 6 gange årligt og to årlige udsendelser af kontingentopkrævning (efteråret) og udsendelse af Dybbølmærker (foråret). Cpr.-numre anvendes udelukkende til indberetning til SKAT af gaver jf. Ligningslovens §8A.

Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder også et link til afmelding. Hvis behandling af persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.

Ved en opsigelse af dit medlemskab vil dine oplysninger blive slettet med udgangen af januar det følgende år, når indberetningen til SKAT har fundet sted. Når du afmelder dig nyhedsbrevet, vil dine data blive slettet senest 12 måneder efter afmeldingen.

 

Vi indhenter også data, hvis du køber et produkt. Her bruger vi dine kontaktoplysninger for at kunne levere det produkt, som du har købt hos os.

Når du betaler for dit produkt indsamler vi dit navn, dine kortdata og IP-adresse. De oplysninger, der indsamles i forbindelse med betalingstransaktionen, anvendes og gemmes kun til betalingsafvikling og opfyldelse af den indgåede aftale.

Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Ved indmeldelse i Grænseforeningen videregives dine oplysninger til den lokalforening, du har valgt at blive medlem i.

Vi har vores nyhedsbrev gennem MailChimp, som fungerer som vores databehandler for nyhedsbrevet.

Hvis du har købt et produkt og bestilt levering, vil oplysningerne om dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse blive udleveret til postvæsnet eller et fragtfirma med henblik på levering af dine indkøb.

Vi har vores webshop og betalingssystem gennem DanDomain A/S, som fungerer som vores databehandler for webshoppen: shop.graenseforeningen.dk. Alle persondata som du oplyser på vores webshop vil blive opbevaret i DanDomains datacentre.   

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

  • At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata

  • At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse info@graenseforeningen.dk.