Kontakt

Grænseforeningens hus i Peder Skrams Gade i indre København

Grænseforeningen har sekretariat i Grænseforeningens hus i Peder Skrams Gade i indre København.

Foto: Grænseforeningen

Grænseforeningen

Peder Skrams Gade 5

1054 København K

+45 3311 3063

info@graenseforeningen.dk

 

 

Pressehenvendelser rettes til Merlin Christophersen

+45 2284 2780

mc@graenseforeningen.dk

CVR-nr.  55 74 41 14

Bankkonto: Reg.nr. 3001   Kontonr. 0003001849

MobilePay: 26 26 64