Det danske mindretal

Det danske mindretal udgøres af ca. 50.000 dansksindede personer i Sydslesvig.

Dronning Margrethe besøgte det danske mindretal i Sydslesvig den 3-6. september 2019.

Det danske mindretal i Sydslesvig fik den 3-6. september 2019 besøg af Dronning Margrethe.

Foto: Grænseforeningen

’Det danske mindretal i Sydslesvig’ er betegnelsen på den dansksindede folkegruppe, der bor i den nordlige del af den tyske delstat Slesvig-Holsten, også kaldet Sydslesvig, der strækker sig fra den dansk-tyske grænse til Ejderfloden/Kielerkanalen. Medlemmer af det danske mindretal er derfor som oftest tyske statsborgere, men med et dansk sindelag.

Det danske mindretal omfatter ca. 50.000 mennesker, som både taler dansk og tysk. Mindretallets størrelse kan dog ikke endegyldigt fastslås, da nationalt tilhørsforhold i henhold til København-Bonn-erklæringerne fra 1955 ikke registreres offentligt.

I Sydslesvig findes der ca. 50 danske skoler og lige så mange børnehaver samt danske kirker, biblioteker, fritidshjem og foreninger. Dertil kommer den danske avis, Flensborg Avis, og det dansksindede politiske parti, Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW).

Det danske mindretal modtager årligt et tilskud fra den danske stat på ca. 500 millioner kr. til driften af sine institutioner osv. Tilskuddet forvaltes af Folketingets Sydslesvigudvalget, der består af syv medlemmer, hvis formand udpeges af den siddende kulturminister.

Det danske mindretal i Sydslesvig er et resultat af grænsedragningen i 1920, hvor 2 folkeafstemninger afgjorde, at det tidligere hertugdømme Slesvig skulle deles i to, således at den dansk-tyske grænse i dag går nord for Flensborg i øst og syd for Tønder i vest.

Grænsedragningen resulterede i et dansk mindretal på den tyske side af grænsen og et tysk mindretal på den danske side af grænsen. I Sydslesvigs nordvestlige del findes også et frisisk mindretal, der indvandrede fra de vestfrisiske øer allerede i 800-tallet.

Du kan læse mere om de største sydslesvigske foreninger i Grænseforeningens leksikon:

Derudover har ovenstående foreninger (på nær Flensborg Avis) organiseret sig i ’Det Sydslesvigske Samråd’, hvor fælles interesser og initiativer varetages og koordineres. Også Friisk Foriining, kulturforeningen for nationale frisere, indgår i samrådet, mens Grænseforeningen er repræsenteret som observatør

De danske årsmøder i Sydslesvig bliver afholdt hvert år. Her ses årsmøderne i 2017.

De danske årsmøder i Sydslesvig bliver afholdt hvert år. Her ses årsmøderne i 2017.

Foto: Lars Salomonsen

De danske årsmøder i Sydslesvig

Hvert år arrangerer Sydslesvigsk Forening (SSF) de danske årsmøder, hvor det danske mindretal samles til underholdning, fællessang og taler rundt omkring i landsdelen. Ved årsmøderne, der foregår henover en weekend, deltager også danske og tyske ministre samt medlemmer af Folketinget og landdagen i Kiel. Også organisationsfolk, distrikternes venskabsforeninger m.fl. besøger Sydslesvig til årsmødeweekenden.