Sådan optages du på Arveprins Knuds Kollegium

For at komme til at bo på Arveprins Knuds Kollegium skal du sende en ansøgning.

Send din ansøgning om at komme til at bo på Arveprins Knuds Kollegium til: fl@graenseforeningen.dk.

I ansøgningen skal du oplyse

1. Navn, adresse, e-mail adresse og telefonnummer.

2. Lidt om dig selv, din forbindelse til Sydslesvig og hvilken uddannelse du har søgt/søger ind på, eller hvilken uddannelse du er i gang med.

3. Hvis du søger optagelse med henvisning til, at du har engageret dig i mindretallets arbejde, f.eks. som spejder- eller idrætsleder i SdU eller som elevambassadør på Duborg-Skolen eller A.P. Møller Skolen, skal du beskrive, hvilket arbejde du har deltaget i og vedlægge beskrivelsen en anbefaling/udtalelse fra f.eks. en distriktsleder, lærer el. lignende.

Efter at vi har modtaget ansøgningen optages du på kollegiets venteliste. Vi sender en kvittering og et kodenr. til dig, så du kan se hvor du befinder dig på ventelisten. Ventelisten opdateres mindst fire gange om året efter tilkendegivelses-intervallerne (+/- 5 dag den 01/01, den 01/04, den 01/08 og den 01/10). Tilkendegivelser på andre tidspunkter vil blive registeret, men medfører ingen point tildeling.

Du forbliver altså på ventelisten og optjener point, hvis du hver tredje måned, i en e-mail, tilkendegiver at du fortsat er interesseret i at bo på kollegiet. Husk altid at meddele os en eventuel ny mailadresse.

Det er vigtigt at søge om et værelse i god tid inden du påbegynder en uddannelse i København, da der er kø på kollegiets venteliste.

Du er velkommen til at ringe eller maile ind, om alt hvad der har med kollegiet, værelser, ansøgning og venteliste at gøre.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Unge- og foreningskonsulent Frigga Loeck (fl@graenseforeningen.dk / +45 23119863).