Grænseforeningens ambassadørkorps

Mød Grænseforeningens Elevambassadører og Kulturmødeambassadører, der går i dialog om, hvad det vil sige at tilhøre et mindretal. 

KMA

Grænseforeningens Elevambassadører og Kulturmødeambassadører går i dialog om, hvad det vil sige at tilhøre et mindretal.

Foto: Thomas Tolstrup

Underviser du på ungdomsuddannelser eller i de ældste årgange i grundskolen, kan du give dine elever unikke oplevelser med et besøg af Grænseforeningens ambassadørkorps af unge fra det dansk-tyske grænseland og fra etniske mindretal i Danmark. De er dygtige til at give et levende indblik i emner som identitet, konflikt, medborgerskab, sprog, traditioner, grænser og kulturmøde.

Elevambassadørerne

Grænseforeningens Elevambassadører er gymnasieelever fra det danske mindretal i Sydslesvig og det tyske mindretal Sønderjylland, der besøger gymnasieklasser og de ældste grundskoleklasser og går i dialog om identitet, sprog, grænser, mindretal mm.

elevambassadørerne

Elevambassadørerne samlet ved Grænseforeningens telt på Ungdommens Folkemøde 2019 i Valbyparken.

Foto: Grænseforeningen

Kulturmødeambassadørerne

Grænseforeningens Kulturmødeambassadører (KMA) er et landsdækkende dialogkorps bestående af 40 flerkulturelle unge, der med udgangspunkt i personlige fortællinger om at vokse op med flere sprog og kulturer går i dialog med andre unge på videregående uddannelser, højskoler og i de ældste klasser i grundskolen.

Fire kulturmødeambassadører med kuffert, med rød væg som baggrund

Grænseforeningens Kulturmødeambassadører afholder dialogmøder, hvor de tager udgangspunkt i, hvilke erfaringer de har med i deres personlige bagage.