Grænseforeningens Pris

Har du et forslag til, hvem der skal modtage Grænseforeningens Pris 2020? 

Den sydslesvigske politiker Gerda Eichhorn fik Grænseforeningens Kulturpris i 2018.

Den sydslesvigske politiker Gerda Eichhorn fik Grænseforeningens Pris i 2018.

Foto: Grænseforeningen

Hvem skal modtage Grænseforeningens Pris 2020?

Grænseforeningens Pris gives til en person eller organisation, der med vedholdenhed eller på nyskabende vis har ydet en ekstraordinær indsats for at øge kendskabet til Sydslesvig, grænselandets forhold eller mindretal. Hvis du har et forslag til, hvem der skal modtage Grænseforeningens Pris 2020, så send det til generalsekretær Knud-Erik Therkelsen (ket@graenseforeningen.dk).

 

Tidligere modtagere af Grænseforeningens Pris

2018 Tidligere formand for SSW Gerda Eichhorn

2016 Mindretalskommitteret Renate Schnack

2015 Igangsættere Anders Kring og Ronny Grünewald, SdU

2014 Næstformand for SSF Gitte Hougaard Werner

2011 Leder af Aktivitetshuset i Flensborg Katrine Hoop

2009 Formand for SSF i Egernførde Fred Witt

2007 Fhv. skoleinspektør Alfred Mejenborg

2006 Museumsleder Nis Hardt, Danevirke Museum

2004 Organisationskonsulent Johan Herold

2003 Dr. Phil. Lars N. Henningsen, Flensborg

2002 Giesela og Bodo Daetz, Kobbermølle

2000 Tidl. landssekretær i SSW Rolf Lehfeldt, Flensborg

1997 Lektor Karin Johannsen-Bojsen, Flensborg

1996 Galleriejer Henry Buhl, Mikkelberg, Hatsted

1993 Grafiker og fotograf Helge Krempin, Flensborg

1992 Maleren Sophie B. Jensen, Flensborg

1990 Else og Knud Fanø, Flensborg

1989 Forfatteren Franz Wingender, Flensborg

1987 Skuespilleren Hans Jørgen Henningsen, Nibøl

1985 Maleren Ingrid Nørgaard, Flensborg