Strategi og vedtægter

Læs Grænseforeningens strategi og handlingsplan samt vedtægter, vision og værdier.

Grænseforeningens formål er at støtte danskheden i det dansk-tyske grænseland, særligt det danske mindretal i Sydslesvig, og oplyse om grænselandet under sloganet: ”For en åben danskhed”. Her kan du læse den aktuelle strategi og handlingsplan for Grænseforeningens arbejde samt Grænseforeningens vedtægter, vision og værdier.