Det tyske mindretal

Det tyske mindretal består af ca. 15.000 tysksindede personer i Sønderjylland.

Det tyske mindretal holder sin årlige sommerfest på Knivsbjerg.

Det tyske mindretal afholder hvert år en traditionsrig sommerfest på Knivsbjerg ved Haderslev. Festen er blevet afholdt hvert år siden 1894, dog afbrudt af de to verdenskrige.

Foto: Bund Deutscher Nordschleswiger

’Det tyske mindretal’ er betegnelsen på den tysksindede folkegruppe, der bor i Sønderjylland og omfatter ca. 15.000 mennesker, som taler både tysk og dansk samt dialekten sønderjysk. Mindretallet kalder også Sønderjylland for Nordslesvig (Nordschleswig) med henvisning til grænsedragningen i 1920, hvor det tidligere hertugdømme Slesvig blev delt.

I Sønderjylland findes en række tyske skoler, børnehaver, biblioteker og foreninger. Derudover har mindretallet avisen Der Nordschleswiger, det politiske parti, Slesvigsk Parti, og museet Deutsches Museum Nordschleswig i Sønderborg. Det tyske mindretals hovedorganisation er Bund Deutscher Nordschleswiger (BDN), hvis formand er Hinrich Jürgensen.

Det tyske mindretal opfatter sig selv som tyske nordslesvigere, det vil sige som danske statsborgere med tysk identitet og stærk forankring i den sønderjyske region. Dette er parallelt med det danske mindretal i Sydslesvig, som opfatter sig selv som tyske statsborgere med dansk sindelag.

Det er Kontaktudvalget, der har til opgave at forhandle politiske og kulturelle sager af interesse for mindretallet. Kontaktudvalget, der hører under Kulturministeriet, er bindeled mellem mindretallet, regeringen og Folketinget og udgøres af 15 medlemmer, herunder kulturministeren, indenrigsministeren samt tre repræsentanter fra BDN, Slesvigsk Parti og Det Tyske Mindretals Sekretariat i København.

Det tyske mindretal er det eneste anerkendte nationale mindretal i Danmark. Det var med København-Bonn-erklæringerne i 1955, at både det danske mindretal i Sydslesvig og det tyske mindretal i Sønderjylland blev formelt anerkendt.

Det tyske mindretals største foreninger kan du læse om i Grænseforeningens leksikon: