Grænseforeningens logo

Grænseforeningens logo tager udgangspunkt i Dybbølmærket, der blev tegnet i 1920. Læs her hvorfor.

Grænseforeningens logo

Grænseforeningens logo fik i 2007 tilføjet teksten "for en åben danskhed", ligesom den røde farve blev ændret

Grænseforeningens logo forestiller Dybbøl Mølle i Sønderjylland. Logoet tager udgangspunkt i Dybbølmærket, der blev tegnet i 1920 af kunstnerægteparret Agnes og Harald Slott-Møller på bestilling af Grænseforeningen. I udformningen af Dybbølmærket blev der taget afsæt i datidens jugendstil og symbolisme: Vingerne står i korsstilling og signalerer nederlag og død, hvilket refererer til Stormen på Dybbøl i 1864 og de ca. 6.000 faldne dansk- og tysksindede sønderjyder i Første Verdenskrig. Den opadgående sol bagved signalerer håb og en ny tid, hvilket Genforeningen i 1920 sås som et udtryk for. Dybbølmærket er rødt som Dannebrog for at understrege det nationale.

Fra 1920 til 2008 blev der hvert år den 18. april på årsdagen for stormen på Dybbøl solgt Dybbølmærker i hele Danmark til støtte for det danske mindretal i Sydslesvig. Dybbølmærket var udformet som små emblemer, man kunne sætte på sit tøj med en nål, senere klistermærker, for at markere sin støtte til det danske mindretal. I dag sælges Dybbølmærket fra foreningens webshop og direkte til foreningens medlemmer.

Grænseforeningens logo er en grafisk gengivelse af Dybbøl Mølle.

Grænseforeningens logo tager udgangspunkt i Dybbølmærket, der blev tegnet i 1920 af kunstnerægteparret Agnes og Harald Slott-Møller på bestilling af Grænseforeningen.

Foto: Grænseforeningen

I 2007 blev den røde farve på Grænseforeningens logo ændret, og logoet fik tilføjet teksten: ”Grænseforeningen - for en åben danskhed” for at signalere, at Grænseforeningen i dag arbejder for, at erfaringerne fra det dansk-tyske grænseland bringes i anvendelse til at styrke dansk demokrati og kulturmøder af enhver art.