Grænseforeningens undervisningssite og -hæfte ietGrænseland

Undervisning

Underviser du i grundskolen eller på en ungdomsuddannelse, kan du skræddersy spændende undervisningsforløb til dine elever med Grænseforeningens gratis undervisningstilbud. Vi har også tilbud, der vedrører videregående uddannelser.

Grænselandet i undervisningen
Grænseforeningens ambassadørkorps
Dansk-sydslesvigsk skolesamarbejde